Бизнес сөздік

Әріпті таңдаңыз


Аванс

(франц. Avance) кейінірек толық есеп берілуі керек болашақ төлемдер немесе алдағы шығыстар есебінен берілген ақшалай сома немесе мүлік.

Аванс есебі

аванстың жұмсалуын растайтын типтік нысандағы құжат.

Айналым капиталы

фирма капиталының ең жедеқабыл бөлігі, ол негізгі капиталдан өзгеше түрде ақшалай қаражатқа оңай айналады.

Айып пұл өсімі

Заңға сай көрсетілген мерзімде төленбеген (міндетті түрде төленуге тиісті) салық көлемі. Төленуге тиісті салық көлемі мерзімі өткен әрбір күнге өсім айыбын еселеп салу арқылы мәжбүрлі түрде өндіріледі. Жеке адамдардан өсім айыбы сот арқылы өндіріледі.

Айырбасталатын (конвертациялау) облигациялар

Корпорацияның шығарған құнды қағаздарына (акциялар) айырбастауға болатын облигациялар.

Акт

(лат. actus-действие) Акт әрекет

Активтер пәрменді

Бухгалтерлік есептің халықаралық және қазақстандық стандартарына сәйкес-бұл құндық тұрғыдан бағалаған мүлік, мүліктік емес жеке игіліктер және субъектінің құқықтары.

Активтердің табыстылығы

Таза пайда сомасын активтердің сомалық жинағына бөлу арқылы есептелінеді. Таза пайда алу мақсатындағы активтерді тиімді жұмсаудың дәрежесін анықтайды, таза пайданы өлшейді.

Акциз

(франц. Accise) тауардың бағасына енгізілген және сатып алушы төлейтін жалпы мемлекеттік жанама салық.

Акционерлік капитал

акцияларды сатып алу кезінде төлейтін акционерлердің алымдарынан тұратын акционерлік коғамның негізгі (жарғылық) капитал.

Акциялар

(лат. actio) акционерлік қоғамдардың айналыс мерзімі белгіленбей шығаратын бағалы қағаздар.

Акцияға шаққандағы пайда

Таза пайда сомасын айналыстағы қарапайым акциялардың жылдық орташа санына бөлу арқылы есептеледі. Сондай-ақ акцияға шаққандағы таза пайда деп те атайды.

Алуға қойылған вексельдер

Төлеу уәдесін алған (вексельдер бойынша алушылар) тұлғалардан ұсталын қарапайым вексельдер.

Амортизация

(лат. amortisatio) өтеу –құнның өндірілген өнімге жүйелі көшуі түрінде негізгі құрал жабдықтар мен материалдық емес активтердің тозуын құн тұрғысынан көрсету.

Амортизация

(лат. amortisatio) өтеу –құнның өндірілген өнімге жүйелі көшуі түрінде негізгі құрал жабдықтар мен материалдық емес активтердің тозуын құн тұрғысынан көрсету.

Артықшылықтағы акциялар

Дивиденттер төлеу барысында қарапайым акцияларға қарағанда артықшылықта болады.

Аудит

Тәуелсіз аудитің фирмалар немесе осы қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар жекелеген аудиторлар, аудиторлар жүргізетін фирмалар қызметіне қаржылық, басқарушылық ұйымдық талдау.

Аудиторлық тәуекел

аудит аяқталғаннан және оң аудиторлық қорытынды берілгеннен кейін қаржылық есептемеде елеулі алқылықтар табылған жағдайда аудитор өзіне алуға әзір тәуекелдің субъективті түрде белгіленген денгейі.

Аудиторлық қорытынды

бухгалтерлік салық және өзге есептік заң актілері талабына сәйкестігі туралы деректер, ақпараттар келтірілген аудорлардың клиентке беретін ресми құжаты.

Ашық счет

Тұрақты сатып алушыларға, мұның ішінде сыртқы сауда операцияларын тұрақты жүргізушілерге берілген коммерциялық несие. Қоюшылар ашылған счетқа өздері сататын тауарлар мен т.б. сату бағасын көрсетіп бұл счеттың көшірмесін сатып алушыларға көрсетілген мерзімде төлеу үшін жіберіп отырады. Мұндай коммерциялық операциялар қоюшылар (сатушылар) мен сатып алушылар арасындағы тұрақты сенім келісіміне сай жүргізіледі.

Ағымдағы таза активтер

активтерді өткізуге байланысты жұмсалған шығындарды шегергенде ағымдағы активтердің құны немесе ТМБ қорлардың өткізудің таза құны, сату бағасына тең, одан жинақталымдауға және сатуды ұйымдастыруға байланысты жұмсалған шығын шегеріледі

Ақша қаржылар

кассадағы және субъектінің шоттарындағы банктердегі ақшалар, қолма-қол ақшалар. Олардың түсуі және шығуы ақшалай қаражаттарының қозғалысыретінде қарастырылады.
Кәсіпкерлер үшін

ІС-ШАРАЛАР АНОНСЫ

АҚПАН

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13
  • Мероприятие 1 Совет по защите прав предпринимателей
  • Мероприятие 2 Совет деловых женщин
14 15 16 17 18
19 20 21 22
  • Мероприятие 1 Форум предпринимателей
23 24 25
26 27 28 29 30 31
ДсСсСр БсЖмСн Жс

"Атамекен" бизнес-мектебі

Кәсіпкерлерге кеңес беру

Жұмыстың статистикасы

жоба қаржыландырылды
CT-KZ сертификаттары берілді
кәсіпкерлердің құқығын қорғады
студент дуальды оқыту жүйесімен оқиды

СЕРІКТЕСТЕР